Guía Mindfulness

O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia elaborou dúas Guías de prácticas de Mindfulness para momentos de estrés, unha para persoas adultas e outra para nenos, nenas e adolescentes.

GUÍA DE PRÁCTICAS DE MINDFULNESS PARA MOMENTOS DE ESTRÉS PARA PERSOAS ADULTAS 

Este documento é unha introdución ao mindfulness e recolle unha serie de orientacións para iniciarse na práctica do mindfulness como ferramenta útil para o contexto estresante xerado pola emerxencia sanitaria do COVID-19

Acceso á guía (versión galego)
Acceso á guía (versión castelán)

AUDIOS PARA AS PRÁCTICAS

Práctica de atención á respiración breve

Práctica da respiración en calma

Práctica dos 3 minutos

Práctica STOP (Para, toma un respiro, obsérvate, prosigue)

Práctica do Body Scan

Práctica RAIN (Recoñecer, aceptar, investigar, Non identificarse/Nutrirse)

Práctica do tacto tranquilizador e autocoidado

GUÍA VIAXE PARA EXPLORADORES E EXPLORADORAS MINDFUL 

Trátase dunha breve guía de introdución e orientación para iniciar os nenos, nenas e adolescentes nas prácticas de mindfulness. Se traballas ou convives con nenos e nenas a partir de 6 anos, esta guía pódeche proporcionar recurso útiles.

Acceso á guía (versión galego)
Acceso á guía
(versión castelán)

AUDIOS PARA AS PRÁCTICAS

Práctica da campaíña

Práctica de atención aos sons

Práctica de atención na respiración de 4 a 8 anos

Práctica de atención na respiración a partir de 8 anos

 

Práctica de body scan ou escaneo corporal

Práctica a árbore dos desexos

Práctica un lugar seguro de 8 a 12 anos

Práctica un lugar seguro

Práctica o páxaro da felicidade (Metodo Eline Snel)

Práctica da respiración de calma

Práctica da cor compasiva