III Edición Beca Siota de Investigación en Psicoloxía

O 26 de xullo de 2000 o Comité Seleccionador da Beca Siota, acordou adxudicar a  Beca Siota de Investigación en Psicoloxía ao proxecto presentado por Jorge García Fernández, colexiado G-2042, e que leva por título "Prevención da discapacidade en pacientes de dor lumbar crónico no marco dunha "escola de dor": avaliación dos compoñentes dun tratamento psicolóxico".