Guía do Análise da percepción da igualdade de xénero entre a poboación adolescente