O papel do/a psicólogo/a na avaliación da dependencia