Circular Nº 276

Circular Nº 276
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
3/2019
Editorial: 

É tempo da psicoloxía  

De todas as iniciativas que promovemos desde o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a meirande parte das actividades van dirixidas ao colectivo de psicólogos e psicólogas, como é razoable. Pero entendemos que temos unha función social que nos obriga a saír do marco estritamente do profesional e contribuír ao desenvolvemento da psicoloxía na sociedade.

Sabemos que unha das necesidades que ten a psicoloxía en Galicia é unha maior divulgación, xa que aínda é perceptible un certo descoñecemento das posibilidades que ten este ámbito científico na súa aplicación, máis acusado en certos contextos. E a máxima de que "o que non se coñece non se demanda" é o que nos conduciu a deseñar unha proposta estable para mellorar a difusión da psicoloxía.

Este obxectivo é plenamente compartido desde a Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, e tras anos de excepcional colaboración entre as dúas institucións, acordamos dar un paso máis cun proxecto compartido. A cooperación é unha das mellores ferramentas para o desenvolvemento e o progreso social. Así nacía Tempo da Psicoloxía, un programa de actividades ao longo de varios días abertos ao público xeral e que aplica a óptica da psicoloxía a temas de interese social.

O nome Tempo da Psicoloxía é unha dobre referencia. Por unha banda, á apertura dun espazo temporal no que o psicolóxico é protagonista, pero pola outra, pretendemos facer unha reivindicación de que é tempo, é hora, de que a psicoloxía ocupe o lugar que lle corresponde na sociedade. Xa non é unha ciencia nova, así que é o momento de sacudir estigmas ou prexuízos e situar a psicoloxía interactuando cos demais axentes sociais desde a madurez e a evidencia científica contrastada.

A resposta a este proxecto foi excelente. As portas ás que chamamos abríronse de par en par. Así fomos definindo unha serie de palestras nas que conversamos sobre o tema escollido para este ano: a violencia, achegándonos a contextos próximos e moi cotiáns. Pensamos no deporte, nos centros educativos, no ámbito da familia ou na violencia de xénero, e unha vez localizados certos axentes sociais claves en cada un deles, organizamos un formato de faladoiro que facilitase o intercambio de experiencias e de coñecementos.

A psicoloxía é saúde e é benestar; é intervención pero tamén é prevención. Son moitos os desafíos e as necesidades sobre as que pode actuar a nosa profesión: na saúde, na educación, na xustiza, no laboral e organizacional, nos servizos sociais… Cuestións como o acoso escolar, a violencia contra as mulleres, o maltrato á infancia ou as agresións no deporte, que xeran unha gran preocupación social, precisan tamén dunha abordaxe desde a psicoloxía para poder atallalos.

Esta foi a primeira edición, pero virán máis, sobre diversas temáticas e aí precisamos contar co teu apoio para impulsar, difundir e participar neste proxecto no que temos depositada moita ilusión e enerxía. Porque sabemos que unha sociedade cunha psicoloxía forte será unha sociedade mellor. Abriuse un novo Tempo da Psicoloxía.