Información pública Borrador do Regulamento da sede electrónica do COPG

A Xunta de Goberno do COPG, na súa reunión ordinaria do 23 de febreiro de 2021, aprobou o borrador de Regulamento da Sede electrónica deste Colexio así como a apertura dun período de audiencia ás persoas colexiadas para que poidan realizar cantas achegas adicionais consideren oportunas, todo isto en cumprimento do artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas en consonancia coa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 

9/3/2021

Declaración institucional do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia con motivo do Día Internacional da Muller

Ás portas do aniversario do Estado de Alarma que nos introduciu de cheo na pandemia por coronavirus, este 8 de marzo conmemoramos o Día Internacional da Muller, unha data cargada de simbolismo e de reivindicacións pola igualdade real, e que nesta ocasión vese atravesada polo insólito contexto da emerxencia sanitaria en que nos atopamos. 

8/3/2021

O Consello da Xunta de Galicia aproba o proxecto de Decreto polo que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

O Consello da Xunta de Galicia aprobou o 4 de marzo o proxecto de decreto polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que foi creado polo Decreto 120/2000, do 19 de maio, e figura inscrito no Rexistro de Colexios Oficiais e Consellos de Colexios Profesionais da Xunta de Galicia. Na actualidade o colexio conta con 3205 colexiados.

5/3/2021

O COPG demanda á Xunta de Galicia reforzar a atención psicolóxica nos concellos

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia trasladoulle ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, as diversas demandas recibidas por parte de varios concellos galegos para a posta en marcha de servizos de atención psicolóxica no ámbito municipal, xa que perciben con preocupación un sensible incremento do malestar e dos problemas de saúde mental.

5/3/2021

Vacinación do colectivo da psicoloxía

ACLARACIÓN: o COPG comunicou os datos de psicólogos/as sanitarios/as (xerais sanitarios/as, habilitados/as para o exercicio de actividades sanitarias e especialistas en psicoloxía clínica) seguindo as ordes da Xunta de Galicia. Este colexio non ten competencia para decidir sobre a vacinación,  nin sobre o tipo de vacina nin sobre o momento de recibir a mesma, senón que vén marcado pola Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 do Ministerio de Sanidade. 

5/3/2021

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia crea un “Espazo de Autocoidado” para axudar a preservar a saúde emocional da comunidade

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia vén de crear na rede un “Espazo de Autocoidado”, co obxecto de contribuír a preservar a saúde emocional da comunidade, proporcionando ferramentas e recursos para este fin, dispoñibles na web http://autocoidado.copgalicia.gal

27/1/2021

“Unha ollada á Violencia Obstétrica: vivencia e resiliencia”

Desde o Grupo de Traballo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde, en colaboración coa Comisión Intersectorial de Xénero do COPG, poñen en marcha a acción "Unha ollada á violencia obstétrica: vivencia e resiliencia", coa que pretende darse visibilidade á violencia obstétrica coma unha violencia contra as mulleres.

12/11/2020

Modelo de xustificante para acudir á consulta naqueles concellos con restricións de mobilidade

Dado que varios concellos galegos están experimentando restricións de mobilidade con motivo da pandemia da COVID-19 poñemos á túa disposición varios modelos de volantes para que llos poidas facilitar ás persoas usuarias do teu gabinete en caso de que necesite acudir presencialmente ao teu centro.

9/11/2020

Páxinas