PROCLAMACIÓN DEFINITIVA CANDIDATURA ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG

9/9/2019

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 9 de setembro de 2019, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 26 de agosto pasado, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia proclamada provisionalmente. 

Mª LEONOR GALIANA CABALLERO  (G-2820), presidenta
SUSANA COSTAS DURÁN  (G-2777), vicepresidenta
M. DEL CARMEN PATIÑO GARCÍA  (G-1623), secretaria
M. ELENA SEOANE DE LA FUENTE  (G-0907), tesoureira
M. ELENA BASTOS EXPÓSITO  (G-0799), vogal
MARÍA CELESTE PORTO GÓMEZ  (G-3677), vogal
MARÍA LUEIRO MENDOZA  (G-3380),vogal
ROCÍO CARBALLEIRA MARTÍNEZ  (G-1460),vogal
Mª CONSUELO CAJIDE LABANDEIRA  (G-3594),vogal 

2.- Modificar o calendario electoral que quedará da seguinte forma:

24 de outubro de 2019                       Proclamación definitiva de resultados pola Comisión Electoral.
                                                             Comunicación á Xunta de Goberno do 
                                                             Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. 

En Santiago de Compostela, a 9 de setembro de 2019.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral  

Proclamación provisional candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG  

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG