Proclamación definitiva candidatura eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía Xurídica do COPG

22/5/2024

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 22 de maio de 2024, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 6 de maio pasado, e non téndose presentado ningunha outra

ACORDA

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia proclamada provisionalmente.

MARÍA DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035) presidenta
M. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778), secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041), tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
RAMÓN LÓPEZ IGLESIAS (G-6736) , vogal 

2.- Modificar o calendario electoral que quedará da seguinte forma:

5 de xullo de 2024                  Proclamación definitiva de resultados pola Comisión Electoral.

                                                Comunicación á Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

 En Santiago de Compostela, a 22 de maio de 2024.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía Xurídica
Calendario electoral
Normas de voto