Psicólogo/a para apoio emocional a vítimas de tráfico

2/5/2022

A Fundación Vítimas de Tráfico precisa psicólogo/a para apoio emocional a vítimbas de tráfico para o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Funcións:
- Apoio emocional  a vítimas e familiares de accidentes de tráfico.
- Informar dos servizos da Fundación

Requisitos necesarios:
- Licenciatura ou grao en Psicoloxía. 
- Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria ou formación en intervención de emerxencias.
- Ser autónomo/a.
- Poseer ou traballar en gabinete psicolóxico inscrito no rexistro sanitario da CCAA.
- Horario flexible.

Outros aspectos a valorar:
- Don de xentes.

Condicións laborais:
- Ser autónomo/a.
- Traballar por conta propia e faturará os servizos á Fundación.
- As condicións falaranse na entrevista que inicialmente será telefónica.

As persoas interesadas deberán enviar o seu currículo ao enderezo de correo electrónico gerencia@telefonica.net antes do 1 de xuño de 2022.