A Fegamp e o COPG asinan un convenio para mellorar a atención nos concellos a vítimas da violencia machista

A Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia asinaron un convenio para que os concellos galegos conten cun mellor acceso á atención psicolóxica integral para vítimas da violencia machista. Os encargados de ratificar este acordo de colaboración pioneiro foron o presidente da Fegamp, Alfredo García e a decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada, na semana do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a muller.