Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do COPG

9/1/2023

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 9 de xaneiro de 2023, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

CARLOS MONTES PIÑEIRO (G-03367),presidente
JOSÉ ORTUÑO VILURBINA (G-01965), vicepresidente
ANA MARÍA ENTENZA VIDAL (G-02663), secretaria
ANTONIO ESTEBAN FUERTES SAAVEDRA (G-05630), tesoureiro
ANTÍA BLANCO ESPIÑEIRA (G-05446), vogal
JULIO GONZÁLEZ MORANDEIRA (G-01276), vogal
PALOMA RODRÍGUEZ PUIME (G-06303), vogal
NOELIA TURNES BOQUETE (G-06577), vogal
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REY (G-00136), vogal

En Santiago de Compostela, a 9 de xaneiro de 2023.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral 

 

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de PTO
Calendario electoral
Normas de voto
Proclamación provisional candidatura
Proclamación definitiva candidatura