Obradoiro “Avaliación pericial psicolóxica en casos de familia: orientacións para a ratificación do informe psicolóxico e a asistencia a xuízo”

15/11/2022

O curso pretende coñecer os principios teóricos e aplicados a nivel avaliativo, terapéutico e preventivo da intervención do/a psicólogo/a como forense no eido da xustiza de familia, dotar aos asistentes dos coñecementos e habilidades básicas para deseñar un proceso de avaliación psicolóxica dentro do contexto forense, dependendo da demanda xurídica realizada, facer fincapé nas diferencias que marca o contexto de avaliación, clínico ou forense e que xustifican unha formación específica e diferenciada para ambos perfiles profesionais e dotar aos asistentes dos coñecementos e habilidades básicas de cara a ratificación e defensa do informe pericial na sala de xustiza.

Para a inscrición é preciso enviar o boletín cuberto ao enderezo electrónico
copgalicia@copgalicia.gal(link sends e-mail) ata o 7 de decembro, ou ben realizar a inscrición a través da sede electrónica do COPG(link is external).

Programa
Boletín de inscrición