Comunicado en relación ás dificultades de acceso ás axudas para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (NEAEs)

1/8/2019

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia enviou un comunicado á Consellería de Educación da Xunta de Galicia expresando o seu malestar polas dificultades de acceso ás axudas para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (NEAEs), que convoca a Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

No texto, elaborado desde a Sección de Psicoloxía Educativa, exponse que moitos alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo quedarán fóra das mesmas ao non contemplarse certos trastornos que precisarían deste tipo de recursos.

O abano de necesidades que contempla é parcial, xa que deixa fóra trastornos como a dislexia, unha dificultade de aprendizaxe que anos atrás si que motivaba o acceso a estas bolsas. Tamén están excluídas outras dificultades da aprendizaxe que interfiren en gran medida no rendemento académico dos/das alumnos/as e que, xunto coas súas repercusións emocionais motivarían tamén ser candidato/a a estas bolsas.