Curso “Aplicación do Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico dos trastornos emocionais: visión teórica e práctica clínica”

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Aplicación do Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico dos trastornos emocionais: visión teórica e práctica clínica”, que se celebrará en liña os días 8 e 9 de outubro de 2021. 

O curso  pretende actualizar os coñecementos sobre o enfoque transdiagnóstico en psicopatoloxía e psicoloxía clínica e, dar a coñecer dunha maneira práctica, un dos tratamentos propostos desde este enfoque. 

13/7/2021

Vacinación do colectivo da psicoloxía

ACLARACIÓN: o COPG comunicou os datos de psicólogos/as sanitarios/as (xerais sanitarios/as, habilitados/as para o exercicio de actividades sanitarias e especialistas en psicoloxía clínica) seguindo as ordes da Xunta de Galicia. Este colexio non ten competencia para decidir sobre a vacinación,  nin sobre o tipo de vacina nin sobre o momento de recibir a mesma, senón que vén marcado pola Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 do Ministerio de Sanidade. 

5/3/2021

Solicitude de casos clínicos e comunicacións libres para o Anuario de Psicoloxía e Saúde do COPG

Poño no voso coñecemento que se abre o prazo para presentar propostas de traballos de xeito aberto para a súa publicación no Anuario Psicoloxía e Saúde en formato de “Casos Clínicos” ou de “Comunicacións Libres”. Estes apartados estarán abertos á participación de todos os colexiados e colexiadas do COPG. 

28/4/2020

Os/as profesionais da psicoloxía clínica reclaman a accesibilidade real aos tratamentos psicolóxicos no sistema público de saúde

A falta de accesibilidade real ao tratamento psicolóxico na sanidade pública galega foi a principal conclusión da xornada que esta mañá se desenvolveu no Hospital de Oza da Coruña, con motivo do 20 aniversario da creación da especialidade de psicoloxía clínica, na que participaron os psicólogos e psicólogas clínicas da EOXI da Coruña, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a Asociación de Psicólogos/as Clínicos/as do SERGAS (APCS) e o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM).

4/12/2018