Novas

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA CANDIDATURA ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 9 de setembro de 2019, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 26 de agosto pasado, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

9/9/2019

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURA ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 26 de agosto de 2019, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

26/8/2019

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURA ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 26 de agosto de 2019, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

Mª LEONOR GALIANA CABALLERO  (G-2820), presidenta

SUSANA COSTAS DURÁN  (G-2777), vicepresidenta

26/8/2019

Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2015, a Xunta Directiva, na súa reunión de 29 de xuño de 2019, decidiu convocar ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA DA INTERVENCIÓN SOCIAL DO COPG.

5/7/2019

Día Internacional das Persoas Maiores “Por Unha Atención Integral Digna. Pregunta aos teus Maiores”

Baixo o lema “Por unha atención integral digna. Pregunta aos teus maiores” desde o Grupo de Traballo de Psicoloxía do Envellecemento queremos aproveitar o Día Internacional das Persoas de Idade para poñer de relevo a importancia de que as persoas maiores reciban unha atención integral digna. É por iso polo que, ademais de que se vexan cubertas as súas necesidades básicas, é preciso que haxa unha promoción cara a un envellecemento activo e saudable, tendo en conta o proxecto de vida de cada persoa, para o que é necesario preguntarlles e que, con iso, se sintan escoitados.

1/10/2018

Curso "Xestión de conflitos na comunidade"

A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, en colaboración do Concello de Santiago de Compostela a través da Concellaría da Área de Política Social, Diversidade e Saúde, organiza o vindeiro sábado 14 de outubro de 2017 o curso "Xestión de conflitos na comunidade” que se celebrará no Salón de Actos do COPG (Rúa Espiñeira, 10 – baixo  |  15706 Santiago de Compostela).

5/10/2017

Páxinas